wydrukowane przez https://wielkopolskie.city-map.pl/city/db/545001010006/hotele

hotele - Wielkopolskie

"Wielkopolskie" - Przegl¹d firm z regionu

"hotele" - "Wielkopolskie" Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tego regionu.

18 wpisy znaleziono - Pokaza na mapie

Hotel ROYAL s.c.

   
ul.Sw. Marcin 71
61-808 Poznañ
Tel.: 061 858 23 00
Fax: 061 858 23 06

Hotel Remes

 
ul.Parkowa 48
64-330 Opalenica
Tel.: +48 61 44 82 400
Fax: +48 61 44 82 411

Novotel Poznañ Centrum

 
Pl. Andersa 1
61-898 Poznañ
Tel.: 0048618587000
Fax: 0048618332961

Quality Hotel Poznań

   
ul.Lechicka 101
61-619 Poznañ
Tel.: + 48 61 8 210 750
Fax: + 48 61 8 210 770

ASTRA HOTEL - RESTAURACJA

   
ul. Lutycka 31
60-415 Poznañ - Je¿yce
Tel.: +48 61 848 94 72
Fax: +48 61 848 94 72

HOTEL NOVOTEL POZNAÑ MALTA

   
ul. Warszawska 64/66
61-028 Poznañ
Tel.: +48 (0) 061 654 31 00
Fax: +48 (0) 061 654 31 95

Hotel Meridian

   
ul. Litewska 22
60-605 Poznañ
Tel.: +48 61 656 53 53
Fax: +48 61 656 55 26

HOTEL NOVOTEL POZNAÑ CENTRUM

   
pl. Andersa 1
61-898 Poznañ
Tel.: +48 (0) 61 858 70 00
Fax: +48 (0) 61 833 29 61

Hotel Lascada

   
ul. Chemoskiego 2
63-100 Œrem
Tel.: (61) 28 41 910
Fax: (61) 28 41 910

wi??cej firm z regionu Wielkopolskie

HOTEL MERCURE

   
ul. Roosevelta 20
60-829 Poznañ
Tel.: +48 (0) 61 855 80 00
Fax: +48 (0) 61 855 89 55

HOTEL HP PARK

   
ul. A.Baraniaka 77
61-131 Poznañ
Tel.: +48 0 61 87 41 100
Fax: +48 0 61 87 41 200

hotel IRAL

 
ul. Kociuszki 47
64-300 Nowy Tomyœl
Tel.: +48 61 442 25 36
Fax: +48 61 442 25 36

Centrum Kongresowe Hotel IOR

   
ul. Wadysawa Wgorka 20
60-318 Poznañ - Grunwald
Tel.: +48 61 864 92 00
Fax: +48 61 867 11 75

Hotel Restauracja Czardasz

   
ul. Czerniejewska 4d
62-300 Wrzeœnia
Tel.: 0604-151-695
Fax: 061 438 06 57

Hotel Pa³ac Wolsztyn

   
ul. Drzymaly 4
64-200 Wolsztyn
Tel.: 68 346 30 94
Fax: 68 346 30 95